ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

pschool.jpg (56793 bytes)

/ หน้าหลัก / / ประวัติโรงเรียน / / เกียรติประวัติ และกิจกรรม / /โครงการการศึกษา / /การรับนักเรียน และที่อยู่ / / แนะนำเป็นอังกฤษ /

 

คำขวัญ         :  สามัคคี มีน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม